Elo

Yrittäjän työhyvinvointikartoitus

Tervetuloa yrittäjän työhyvinvointikartoitukseen! Kartoituksen avulla selvität helposti omaa työhyvinvointiasi. Vastaaminen vie vain hetken ja vastaustesi perusteella saat arvion omasta tilanteestasi sekä Elon vinkkejä työhyvinvointisi tukemiseen. Vastaukset ovat täysin anonyymeja ja luottamuksellisia, mutta kyselyyn kertyvää tietoa hyödynnetään Elon työhyvinvointipalvelujen kehittämisessä.

1. Kuinka tyytyväinen olet nykyiseen työhösi yrittäjänä asteikolla 4-10?

Erittäin tyytymätön
Erittäin tyytyväinen

2. Millaiseksi arvioit yrityksesi myynnin ja kannattavuuden kehityksen tällä tilikaudella verrattuna edelliseen tilikauteen?

Heikkenee
Säilyy samana
Paranee
Myynti
Kannattavuus

3. Missä kehitysvaiheessa yrityksesi on tällä hetkellä?

Alkuvaiheessa
Kasvuvaiheessa
Vakiintumisvaiheessa
Uudistumisvaiheessa
Päättymisvaiheessa

4. Arvioi seuraavia väittämiä.

Minulla on hyvä ja kattava ammatillinen verkosto (esim. alihankkijat, yhteistyökumppanit, toiset yrittäjät).
Koen usein, että minulla on vaikeuksia selviytyä työmäärästäni.
Koen, että työni ja muu elämäni ovat hyvin tasapainossa.
Minulla on riittävästi vapaa-aikaa työstä palautumiseen.
Lähipiirissäni on ihmisiä, joille voin purkaa sydäntäni ja ajatuksiani, kun minulla on työhön liittyviä ongelmia tai vaikeita päätöksiä tehtävänä.

5. Arvioi työkykyäsi asteikolla 0-10.

Oletetaan, että työkykysi on parhaimmillaan saanut 10 pistettä. 0 tarkoittaa, ettet pystyisi lainkaan työhön.

Minkä pistemäärän antaisit nykyiselle työkyvyllesi asteikolla 0-10?

6. Muihin saman ikäisiin verrattuna, onko fyysinen kuntosi tällä hetkellä...

selvästi parempi
jonkin verran parempi
yhtä hyvä
jonkin verran huonompi
selvästi huonompi
en osaa sanoa

7. Montako päivää olet ollut pois töistä sairauden takia viimeisen 12 kk aikana (noin)?

En yhtään
1-10 päivää
11-20 päivää
21-30 päivää
Yli 30 päivää

8. Montako päivää olet pitänyt lomaa viimeisen 12 kk aikana (noin)?

En yhtään
1-10 päivää
11-20 päivää
21-30 päivää
Yli 30 päivää

Vastaathan vielä muutamaan taustakysymykseen.

Sukupuoli

Mies

Ikäryhmä:

Alle 36-vuotias
36-45-vuotias
46-55-vuotias
Yli 55-vuotias

Montako työntekijää yrityksessäsi on itsesi lisäksi?

Olen yksinyrittäjä
1-4 työntekijää
5-10 työntekijää
11-20 työntekijää
Yli 20 työntekijää

Yrityksen toimipaikka

Ahvenanmaa
Etelä-Suomi
Länsi-Suomi
Itä-Suomi
Keski-Suomi
Pohjois-Suomi

Yrityksen toimiala

Vastaathan kysymyksiin 1-8.